Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
סדנה בפעולה

מה שהתחיל כרעיון שיתופי בין ארבעה אנשי מקצוע, הפך לחברות אמת, באווירה מהנה ומעשירה. חלק מהפעילות השוטפת היא שיפור הסדנה שלנו והפיכתה למקור השראה בפני עצמו. אנחנו מזמינים אתכם לבוא ולהתרשם.

סדנה בפעולה

bottom of page