Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פרויקט גמר פברואר 2020

מבנה מעץ דאגלס פייר גושני בשילוב אלכסונים מעץ ברוש מקומי. משתתפי הקורס בחרו מבנה קלאסי של קורות נושאת, עמודים ואלכסונים. כאשר הגג בנוי מגיבלים מסורתיים המחוברים במחברי מתיחה. הצבע הוא חלק ממסורת ארוכת שנים שאנחנו המצאנו

מתכנן הפרויקט: שחר אוהב ציון
בחירת מחברים: תלמידי הקורס
זמן ייצור המבנה: 18 שעות עבודה
נתרם ל: אחד ממשתתפי הקורס בעלות החומר

פרויקט גמר פברואר 2020

bottom of page