Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פרויקט גמר מרץ 2021

מבנה בשילוב עץ ברוש מקומי דאגלס פייר. מספר המשתתפים הגבוה אפשר לנו לאסוף כמות עצי ברוש שכמעט הספיקה למבנה כולו. את הגזעים עבדנו על המנסרה במהלך הקורס. קורות הברוש בפרויקט עובדו בלחות 22 אחוז מה שאפשר לתלמידים להתנסות בבניית מחברים בעץ רטוב עם כל המשתמע מכך. בתהליך בניית הגג ב 4 שיפועים תרגלנו תכנון וביצוע מקדים על עקרונות הגאומטריה.

מתכנן הפרויקט: שחר אוהב ציון
בחירת מחברים: שחר אוהב ציון
זמן ייצור המבנה: 19 שעות עבודה
נתרם ל: עמותת ניצן (בעלות החומר בלבד)

פרויקט גמר מרץ 2021

bottom of page