Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פרויקט גמר אוקטובר 2021

מבנה בשילוב עץ ברוש מקומי דאגלס פייר. פרויקט סיום זה תרגלו המשתתפים בקורס בניית סגמנטים שלמים וקשירתם באמצעות מחברי אלכסון וקורות קושרות סטנדרטים.
מבנה זה מאתגר בשלבי הקמתו, ונתן לתלמידים מימד נוסף של הבנה בכל נושא התכנון וביצוע בשיטת הבנייה טימבר פריים.

מתכנן הפרויקט: רעיון העיצוב נבחר מהאינטרנט
בחירת מחברים: שחר אוהב ציון
זמן ייצור המבנה: 23 שעות עבודה
נתרם ל: פינת חי לילדים בקיבוץ נצר סירני ( בעלות החומר בלבד)

פרויקט גמר אוקטובר 2021

bottom of page