Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פרויקט גמר אוקטובר 2019

מבנה בשילוב עץ אורן ירושלמי שאספנו במהלך המפגש הראשון ועץ דאגלס פייר גושני. במהלך בניית הפרויקט משתתפי הקורס התנסו בבניית אלמנטים מעצים טבעיים במחברי עץ בלבד. הפרויקט תוכנן עם חומרי הגלם הקיימים שאותם ניסרנו במפגש השני של הקורס, במהלך המפגשים הקפדנו למדוד את רמת לחות העץ במהלך שינוי עונות ומזג האוויר.

מתכנן הפרויקט: שחר אוהב ציון
בחירת מחברים: שחר אוהב ציון
זמן ייצור המבנה: 24 שעות עבודה

פרויקט גמר אוקטובר 2019

bottom of page