Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
פרויקט גמר אוקטובר 2018

מבנה מעץ דאגלס פייר גושני בתוספת אלכסונים מעץ אקליפטוס. משתתפי הקורס בחרו את מתווה המבנה אשר בנוי מ 2 סגמנטים מרכזיים עם קורות קשר ואלכסונים. התלמידים בחרו ליישם מגוון רחב של מחברים אשר נלמדו במהלך הקורס.

מתכנן הפרויקט: שחר אוהב ציון
בחירת מחברים: תלמידי הקורס
זמן ייצור המבנה: 22 שעות עבודה
נתרם ל: חוות תלמים במגידו

פרויקט גמר אוקטובר 2018

bottom of page